Usuari client   Usuari client
Si ha adquirit productes de Girbau, pot registrar-se com a client de Girbau. Un client registrat pot accedir a tots els catàlegs de maquinària i a tota la documentació: catàlegs, manuals d'instruccions, desglosses…, dels productes que hagi adquirit a Girbau
* dades obligatòries
Empresa o Organització
Persona de contacte
Càrrec
Adreça
Adreça
País
Codi postal
Província / Estat
Població
Adreça electrònica
Telèfon
Idioma de preferència

Model
 
Nº de fabricació (1234567/12) *
 
Data de compra (dd/mm/aaaa) *
Direcció Ubicació (omplir si es diferent de les dades del client)
Adreça
 
Codi postal
 
Població
 
Província / Estat
 
País

 
Disposa d'altres equips Girbau: Si No
En cas afirmatiu, model/s
 
Dades del venedor
Empresa o Organització
 
País
 
Persona de contacte

En compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu de Protecció de les Persones Físiques, accepto que el grup Girbau SA utilitzi les meves dades d’acord a la política de privacitat.

Vull rebre correus electrònics comercials de Girbau, S.A.
Declaro que he llegit i que accepto aquestes condicions. *