KS Series
KS Series

Túnel per a la desinfecció de 1 a 5 carros per cicle (segons model)
Càrrega manual, descàrrega automàtica.
Dimensions carro:
llargada fins a 950 mm
amplada de 500 a 800 mm
alçada fins a 1.850 mm

Documents
Descripció

KS

Higiène: mitjançant la injecció de vapor amb tuberies fixes, es realitza una desinfecció tèrmica que evita la possibilitat d'infecció a través dels carros de transport. Facilitat: Pantalla tàctil Robustesa: Tots els panells són d'acer inoxidable per evitar danys durant l'entrada o la sortida dels carros, així com facilitar la durabilitat i la resistència de la màquina al vapor a altes temperatures.