Carros

Carro roba humida


B-250 (350litres)
B-420 (570 litres)

Cubeta construïda en polietilè d'alta densitat.
Base metàl·lica construïda en tub i pintada amb pintura "Epoxi".
Quatre rodes giratòries.
Resistent a la humitat i productes químics    

Carro roba humida

130 litres
230litres
420 litres

Cubeta construïda en alumini d'alta qualitat.
Part superior i inferior reforçades amb perfils d'alumini.
Part inferior segellada amb silicona per evitar filtracions.
Possibilitat de triar la disposició de les rodes i múltiples accessoris.    

Carro Classificador

Ideal per a la selecció de la roba en la mateixa recollida
Els sacs amb nanses i tancament faciliten el transport a la bugaderia

Carro fons mòbil

Mini (800 litres)
Maxi (1500 litres)
Indicat per a ús intern de bugaderies i per la càrrega i descàrrega de rentadores.
Tub bicromatat amb malla PVC resinada.
Alumini anoditzat.
Plàstic polietilè d'alta densita

Carro Contenidor

Construït en tub i vareta bicromatos.
Fons i laterals rígids
Porta frontal amb una obertura total de 270 graus

Carro cangur

550 litres
Per transport de roba bruta i / o neta.
Prestatgeries abatibles.
Possibilitat de remuntar voreres, graons, etc ...
Construït amb tub bicromatizado.

Carro Prestatgeria

Per operacions intermitges, i com a
complement o substitució de prestatgeries fixes.
Construït en tub, pintat Oxiplast
Desmuntable.

Carro penjador

Per al transport de roba penjada en penjadors
Construït en tub de 25 mm., Diàmetre pintat Oxiplast.
Equipat amb quatre rodes giratòries de 60 mm. de diàmetre