Mobile Laundry Mini
Mobile Laundry MiniDescripció

Mobile Laundry

Gran part de l'èxit d'una bugaderia autoservei recau en la ubicació.

SUPERMERCATS, BENZINERES, CENTRES COMERCIALS I ESDEVENIMENTS SÓN EXCEL·LENTS UBICACIONS

La implantació d'un espai de bugaderia autoservei a les proximitats d'un centre comercial fa que es generin sinergies positives entre els dos negocis.

El temps de rentat i assecat, uns 45-50min, és aproximadament el mateix que es requereix per fer la compra setmanal al supermercat.