La col·laboració de GirbauGroup i la UPC a TV3
@valorafegit33
19/12/2012
La col·laboració de GirbauGroup i la UPC a TV3