EASY LOAD de Girbau, l'opció més econòmica en ajuda de la càrrega i descàrrega de rentadores
L'opció pot activar-se en les rentadores de la Sèrie 6 de 57kg i 110kg de capacitat, que incorporen el sistema (OPCIONAL)
16/07/2009
EASY LOAD de Girbau, l'opció més econòmica en ajuda de la càrrega i descàrrega de rentadores

Girbau ha desenvolupat un sistema d’ajuda en els processos de càrrega i descàrrega de rentadores de grans capacitats sense necessitat d’un sistema neumàtic.


Es tracta del sistema “Easy Load”, que pot activar-se en els models HS-6057 (57kg) i HS-6110 (110 kg) de les rentadores de la Sèrie 6 de Girbau que incorporen aquesta opció.


L’objectiu del nou sistema és cobrir una necessitat del mercat detectada per Girbau. En l’actualitat, les rentadores de gran capacitat poden ser estàtiques o basculants. Si bé els sistemes basculants són efectius i de gran ajuda en les operacions de càrrega i descàrrega, són mecanismes costosos que encareixen la màquina.


D’aquesta manera, una part dels clients, desestimaven l'opció basculant per una qüestió de preu i es quedaven sense sistemes d’ajuda en la càrrega i la descàrrega.


Amb Easy Load, Girbau, ha trobat una solució econòmica que pràcticament no encareix la màquina.

Entrada d'aigua i girs de bombo per a la càrrega de la màquina


Amb el sistema Easy Load, durant l'operació de càrrega, la rentadora es manté estàtica i s’inclina com ho farien les rentadores equipades amb sistema neumàtic (models Tilt de Girbau, per exemple).


Activant la funció Easy Load, la rentadora realitza dues operacions per compactar la càrrega i aprofitar al màxim la seva capacitat:


1. Obertura d’una de les dues entrades d’aigua de la rentadora per humitejar la roba, compactant la càrrega i eliminant els espais d’aire.


2. Amb la porta oberta, l’operatiu activa el gir del bombo en els dos sentits per facilitar la penetració de l’aigua en els teixits.


Després, pot continuar carregant fins que la rentadora està al complet.


D’aquesta manera, s’aconsegueixen uns cicles de rentat altament productius perquè les càrregues són completes i s’optimitza l’aigua, energia i productes químics utilitzats.

Girs en els dos sentits per a la descàrrega de la màquina


La descàrrega d’una rentadora de gran capacitat també presenta dificultats, ja que la força durant el procés de centrifugat deixa la càrrega compactada als voltants del bombo.


Amb el sistema Easy Load, l’operari només ha de tirar de l’extrem de la part superior de la càrrega i activar aquesta opció.


La rentadora realitza girs a esquerra i dreta facilitant que els teixits es desprenguin del bombo per tal que l’operari pugui descarregar-la amb facilitat.

Un sistema segur


El sistema Easy Load compleix totes les normatives de seguretat exigides en bugaderia.
A més, per activar Easy Load, es requereix accionar dos comandaments al mateix temps, assegurant així, que l’operari té les mans ocupades a la botonera de control i evitant que les introdueixi en el bombo mentre està girant per compactar la càrrega.


Amb Easy Load, la gamma de rentadores de gran capacitat de Girbau s’amplia. Pot elegir-se el model Stat (sense cap sistema d’ajuda), el model Stat amb l'opció Easy Load (sense sistema basculant però amb sistema d’ajuda) i l'opció Tilt (sistema basculant).
Un cop més, Girbau ha aconseguit donar resposta a una demanda del mercat.