Condicions generals de la pàgina web Girbau
Dades de Girbau, SA
Girbau, SA, amb domicili a Vic, a la carretera de Manlleu, Km. 1 (Espanya), Tel. 938861100, girbau@girbau.com, amb inscripció en el Registre Mercantil (volum 32066, foli 162, full B32798, inscripció 57, lligall a-n amb el número 65) i número d'identificació fiscal A-08-276438).
Les dades consignades en aquest apartat compleixen amb l'obligació que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
Condicions d'ús
Aquesta pàgina és proporcionada per Girbau, SA. L'ús d'aquesta pàgina web està subjecta a aquestes condicions. Li recomanem que les llegeixi atentament, assegurant-se d'entendre-les perfectament, ja que l'ús d'aquesta pàgina implica l'acceptació de les mateixes.
Si no està d'acord amb les condicions establertes més avall, per favor no continuï en aquesta pàgina web.
Utilització dels materials incorporats en aquesta pàgina web
Girbau, SA l'autoritza per visualitzar i descarregar informació de la pàgina web per ús personal; ara bé, sense el previ consentiment de Girbau, SA; a vostè li està prohibit reproduir, distribuir, modificar, exposar, prendre com a base o utilitzar el contingut de la pàgina web per a finalitats comercials.
Girbau, SA autoritza que vostè pugui baixar-se una còpia per emmagatzemar temporalment el material en el seu ordinador per a la seva utilització i visualització personal a casa, amb finalitats no comercials.
Condicions d'accés i utilització de la pàgina.

Les pàgines web girbau.com, girbau.es, girbau.cat, girbau.eu, girbau.net, girbau.org, girbau.com.br, girbau.de, girbau.com.es, girbau.org.es, girbau-group.com, girbau-group.com.es, girbaucuba.com, girbau.com.cn, girbau.fr, girbauargentina.com, girbau.co.uk poden ésser visitades per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. No obstant, perquè se li puguin prestar diferents serveis a través de la web, serà necessari que l'usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

A conseqüència de l'accés dels usuaris a les pàgines web girbau.com, girbau.es, girbau.cat, girbau.eu, girbau.net, girbau.org, girbau.com.br, girbau.de, girbau.com.es, girbau.org.es, girbau-group.com, girbau-group.com.es, girbaucuba.com, girbau.com.cn, girbau.fr, girbauargentina.com, girbau.co.uk s'han generat uns fitxers de dades de caràcter personal que són titularitat de Girbau, SA.

Li comuniquem que Girbau, SA, amb domicili a Vic, a la carretera de Manlleu, Km. 1 (Espanya) és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Les dades proporcionades seran utilitzades per poder accedir a la documentació disponible a la web de Girbau i també per a finalitats de màrqueting, vendes i suport.

Girbau, SA podrà compartir aquesta informació amb empreses del grup Girbau en altres països per a les mateixes finalitats indicades anteriorment.

En compliment de la normativa vigent, Girbau SA garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’informem que les seves dades seran cancel•lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de Girbau SA dataprotection@girbau.com.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. Girbau, SA no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

Girbau, SA es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin


Informació sobre cookies
L'usuari consenteix l'ús de cookies que en cap cas permetrà la seva identificació, amb l'exclusiva finalitat de facilitar la seva navegació per les diferents pàgines d'aquest espai web i d'altres espais web titularitat de Girbau, SA. En qualsevol cas l'usuari podrà denegar o impedir la instal.lació d'aquestes cookies modificant la seva configuració del seu navegador.
Modificacions
Girbau, SA es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ, els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquesta pàgina web, així com a limitar o cancel.lar les condicions d'ús aplicables a la pàgina web.
Exclusió de responsabilitat
El material d'aquesta pàgina web podria incloure incorreccions tècniques i altres errors. Girbau, SA no es farà responsable de cap dany directe, indirecte, emergent, accidental o punitiu, sorgits com a conseqüència del seu accés o utilització de la pàgina web.
Legislació aplicable i jurisdicció
Aquesta web es controla, s'explota i administra per la companyia mercantil Girbau, SA des de les seves oficines a Vic (Barcelona).
Aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. El propietari de la pàgina web i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals de Vic (Barcelona) per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions d'ús. En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, el propietari de la pàgina web i l'usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic (Barcelona)