Qualitat i seguretat certificada
La filosofia d’obtenció de certificacions no és una carrera per guanyar títols. No és així com ho entén Girbau, que té per únic objectiu garantir als seus clients, als seus treballadors, als seus proveïdors i al seu entorn que a l’empresa les coses es fan ben fetes.
Certificacions d’empresa
Girbau té diverses certificacions que acrediten que l’empresa compleix els criteris de qualitat i de respecte al medi ambient.
ISO-9001
La certificació ISO-9001, obtinguda el 1996, garanteix que els productes Girbau s’han dissenyat i construït d’acord amb uns procediments preestablerts en el manual de qualitat, que asseguren la repetitibilidad dels processos en tots els productes.

9001 - Girbau Shenguang
Girbau Shenguang disposa de la certificació ISO 9001: 2015 que estableix les accions encaminades a mantenir uns alts estàndards de qualitat i és acceptada internacionalment com a garantia d'una gestió de qualitat que implica la implementació de 8 principis fonamentals: presa de decisions basada en l'anàlisi de dades, gestió orientada al client, relacions equilibrades entre l'empresa, el client i proveïdors, persones líders, persones compromeses i participatius, model gestió basat en processos, planificació dels processos com un sistema interrelacionat i la millora contínua com a objectiu.

EMAS de Gestió Ambiental

Una mostra més de l’esforç de Girbau per contribuir a minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat productiva és la inscripció de Girbau, l’any 2004, al registre comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS).

És una de les certificacions mediambientals més estrictes, regulada pel Parlament i el Consell europeus, que entre d’altres requisits exigeixen tenir una declaració mediambiental anual.

Poden consultar totes les dades d’aquesta declaració i tota la informació relacionada amb la política mediambiental de Girbau a l’apartat Medi ambient d’aquest portal.

ISO-9001 - Robotics
Seguint la política de qualitat de Girbau, la societat Girbau Robotics, membre del grup, va obtenir a finals del 2004 la certificació ISO-9001. Així, el centre de Girbau, dedicat a la fabricació d’equipament per a l’automatització de processos, també garanteix la repetitibilidad dels procediments.

ISO-14001
La certificació ISO-14001, obtinguda l’any 2001, garanteix que els productes Girbau s’han dissenyat tenint en compte criteris ecològics (peces totalment reciclables i baix consum energètic de les màquines), que l’empresa minimitza la generació de residus, i que s’utilitzen materials respectuosos amb el medi ambient durant el procés productiu.

ISO 14001 - Girbau Shenguang
Girbau Shenguang disposa de la certificació ISO 14001: 2015 que sistematitza els aspectes ambientals de la seva activitat, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d'un punt de vista d'equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

OHSAS - Girbau Shenguang
Girbau Shenguang disposa de la certificació OSHAS que estableix els requisits de les millors pràctiques en gestió de Seguretat i Salut en el Treball, destinats a permetre que l'organització controli els seus riscos i millori el seu acompliment en aquest àmbit.

Certificacions de producte i de components
Les certificacions de productes i de components garanteixen als nostres clients el compliment de les normatives més estrictes de qualitat i de seguretat de tots els productes.
Certificacions de producte
Els productes Girbau tenen diverses certificacions que garanteixen el compliment de les normatives més estrictes de seguretat:
• CE (Europa)
• TUV GS (Alemanya)
• ETL (USA)
• Energy Star (USA)
• Warnock Hersey (Canadà)
• Applus (compatibilitat electromagnètica, Estat espanyol)
Certificacions de components
Per poder controlar globalment la qualitat de tots els nostres productes, no és suficient tenir certificacions de producte i d’empresa. Necessitem acreditar que tots els components dels nostres productes són fiables i de qualitat.
Així, exigim que els nostres components tinguin les certificacions:
• CSA (Canadà)
• UL (USA)
• VDE (Alemanya)