GIRBAU

La
desinfecció
tèxtil

Higiene i desinfecció
tèxtil a les bugaderies

Desinfecció

És la reducció del nombre de microorganismes presents, mitjançant agents químics i/o mètodes físics, a un nivell que no comprometi la salut de l’usuari o dels aliments (FAO).

Esterilització

Eliminació o mort de tots els microorganismes que conté un objecte o una substància.

Cadena de transmissió de totes les infeccions

Mètodes de
desinfecció

Desinfecció tèxtil tèrmica TÈRMICA:

 • 15 minuts a 90-95°C
 • 20 minuts a 80-85°C

Desinfecció tèxtil química QUÍMICA:

 • Productes químics purs sense aigua
 • Temps variable segons el tipus de desinfectant

Desinfecció tèxtil química-tèrmica QUÍMICA-TÈRMICA:

 • 10 minuts a 60°C
 • Amb 120 mg/l de clor o amb oxigen actiu

Punts clau per a una desinfecció correcta

Temperatura, temps i producte

Temperatura, temps i producte són els paràmetres que, utilitzats de manera adequada, ens permetran aconseguir el rendiment màxim durant el procés de desinfecció.

Sempre en funció del tipus de teixit que s’hagi de processar i tenint en compte la variació dels valors de cada factor.

Relació de temps i temperatures en la desinfecció

Com mostra a la gràfica, els millors resultats de desinfecció es produeixen amb rentats amb uns temps entre 12 i 18 minuts i unes temperatures de 85 °C i 95 °C.

Els temps curts de rentat redueixen dràsticament els resultats òptims de desinfecció.

Bones praxis
a la bugaderia

 • L’espai s’ha de distribuir en tres grans zones: zona de selecció de roba bruta, zona de rentat i zona neta (assecat, calandrat i plegat).
 • Les rentadores han d’ocupar quasi tot l’espai: d’aquesta manera, si només queda espai per posar el carro que conté la roba que en aquell moment s’introduirà a la màquina, no quedarà espai per emmagatzemar carros amb roba bruta o neta.
 • Dues portes oposades a la bugaderia:si s’utilitza una porta per l’entrada de roba bruta i una altra per la sortida de la roba neta, s’eviten contaminacions, perquè d’aquesta manera la roba bruta no es creuarà mai amb la roba neta.
 • Triatge en un espai tancat: cal fer el triatge de la roba bruta en un espai tancat, separat de la resta de la planta i que, a més, disposi d’un accés directe a la zona de rentat.
 • Espai de la zona neta: cal emmagatzemar els carros amb la roba neta que s’espera per assecar o calandrar en un espai de la zona neta. D’aquesta manera, s’evita que es contamini.
 • Separació de zona de rentat: cal que la zona de rentat estigui separada de la resta de zones. D' aquesta manera, s’evita que les altres zones s’infectin i es millora el nivell de confort general en la resta de la bugaderia (reducció de la fressa, humitat, males olors...).
 • • Zona de plegat i preparació dels carros: cal situar-la a la zona més allunyada de la zona de treball i més propera a la zona de sortida.
buenas prácticas: distribución lavandería


New call-to-action

Recomanacions
Girbau

Bugaderia autònoma

Sense externalització del procés

 • S’evita el contagi dels tèxtils durant el desplaçament extern
 • Protegeix el personal sanitari
 • També és aplicable a les EPI
 • Màxima seguretat de desinfecció
 • Allarga la durabilitat de les peces de roba
 • Consum sostenible energèticament i detergència biodegradable
 • Per a no experts

La unitat de desinfecció hauria d’incorporar un sistema de registre de dades remot Sapphire que permeti la traçabilitat de totes les dades de desinfecció de cada un dels lots processats.

Cal que tots els detergents disposin de certificació com a desinfectants i que siguin totalment biodegradables.

Cal que cada unitat incorpori un sistema de dosificació automàtica que elimini la manipulació de detergents per part del personal.

Equipament recomanat

Equipament Uniformes
HS6008 - ED260 42 /hora
HS6013 - ED260 65 /hora
HS6017 - ED340 84 /hora
HS6024 - ED460 112 /hora

Exemple: La base són els uniformes de propilè de 150g de pes.

Un sistema totalment escalable a qualsevol necessitat de producció.

Rentadora HS

Lavadora HS desinfección textil

Sistema Aqua Mixer: que garanteix el manteniment de la temperatura programada durant tot el temps assignat.

Garantia de desinfecció: control de la temperatura amb una precisió de 1 ºC.

Programes de rentat: sistema Wet Cleaning, detergents i desinfectants que cuiden els teixits i allarguen la vida útil dels equips de protecció.
El sistema Wet Cleaning: minimitza l’abocament de micropartícules de polièster a l’aigua del desaigua.

Control: funcionament intuïtiu de fàcil utilització. Amb possibilitat de 9 programes diferents de rentat.

Instal·lació: desaigua amb sortida per bomba, que permet fer la instal•lació en qualsevol espai amb un desaigua normal.

Assecadora ED

Assecadora ED desinfecció tèxtil

Control: funcionament intuïtiu de fàcil utilització amb programes pregrabats.

Temperatura d’assecat: assegurar que les altes temperatures no afectaran a la roba és vital perquè la roba no es deteriori.

Control de la humitat final: funcionament i final de cicle mitjançant sondes de conductivitat per assegurar que la roba quedi humida.

Programes d’assecat: l’assecadora incorpora programes d’assecat Wet Cleaning, que combinen temperatures baixes i el control del moviment del tambor per tenir cura dels teixits.

Instal·lació: necessita extreure els bafs a l’exterior. Màquina elèctrica.

Solucions
Girbau

Sapphire en la desinfecció

Sapphire en la desinfecció

Control i verificació dels paràmetres de desinfecció.

El programari de gestió remota Sapphire permet visualitzar tots els cicles de les màquines Girbau amb el detall de la temperatura, el nivell d’aigua i les fases de cicle..

Permet crear condicions de desinfecció pròpies mitjançant la programació d’una temperatura mínima durant un temps continuat.

Les condicions s’assignen a les màquines i als programes que ho requereixin i, en el cas que un cicle de rentat no compleixi una condició de desinfecció, s’emet una notificació.

Permet verificar, de manera visual i ràpida, si tots els cicles compleixen els paràmetres de desinfecció estipulats prèviament per l’usuari. És el que anomenem traçabilitat dels processos.

També permet consultar el detall dels cicles de les rentadores, mitjançant l’històric de cicles.

COVID-19 Monitoring Package

Monitorització de desinfecció

Per assegurar una correcta desinfecció en el rentat, des de Girbau hem elaborat una solució de desinfecció integrada en el nostre programari autònom remot Sapphire.

Aquesta solució permet controlar i verificar tots els paràmetres de desinfecció i visualitzar els detalls de temperatura, aigua o fases de cicle de les màquines.

Tan mateix, aquesta tecnologia permet configurar i crear unes condicions pròpies de desinfecció mitjançant l’aplicació d’una temperatura mínima durant un temps continuat per aconseguir uns resultats òptims de rentat i desinfecció, a l’hora que s’optimitzen tots els recursos.

En cas que la configuració que s’ha realitzat no compleixi amb les condicions i paràmetres de desinfecció estipulats pel propi usuari, el programari permet verificar-ho de forma ràpida i senzilla.

New call-to-action

Utilitzem cookies per assegurar-nos que li oferim la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que l’accepteu.