Estudi de viabilitat, és rendible el teu model de bugaderia autoservei?

Estudi de viabilitat es rendible el teu model de bugaderia autoservei

Un aspecte bàsic per a qualsevol negoci és saber si és viable econòmicament. Es poden tenir idees molt bones però cal saber com adaptar-les perquè finalment la teva bugaderia autoservei sigui rendible. Per tant, vegem quins són els aspectes a tenir en compte en un estudi de viabilitat. 

Per poder realitzar aquesta estimació calen dades i informació de diferents àmbits. A part dels costos, cal tenir en compte els ingressos estimats en funció dels preus que volem establir pel cicle de rentat i pels altres serveis, de la capacitat de càrrega de la màquina i del volum de clients potencials que acudiran al negoci. 

Vegem-ho més en detall: 


COSTOS

Inversió inicial

Com en tots els negocis i projectes, per començar a desenvolupar la teva bugaderia autoservei hauràs de realitzar una inversió inicial. Dins d’aquesta primera inversió s’inclouen nombrosos aspectes:

 • La maquinària

Serà una despesa important i clau, que pot suposar el teu major desemborsament durant aquesta etapa. A més, en el moment d'escollir t’hauràs de fixar en característiques com el consum (tant d’aigua com elèctric), la capacitat de càrrega, els programes disponibles o la mida. Aquestes i altres variables suposaran una inversió que pot variar entre 20 i 40 mil euros, prenent com a referència una mitjana d’uns 5.000 € per màquina. 

 • La central de pagament

És a dir, el lloc on els teus clients pagaran pels serveis de rentar i assecar la roba (no és quelcom obligatori, però sí molt útil). La central de pagament és una màquina que pot controlar nombrosos aparells (rentadores/assecadores), a la qual el teu consumidor es dirigirà per pagar pel servei escollit i poder gaudir-lo. Existeixen diferents tipus de centrals de pagament, que poden controlar un número diferent d'equips i que permeten el pagament en efectiu (monedes i bitllets) i mitjançant tarja. 

 • El local i el seu condicionament

Així com la instal·lació dels diferents equips i la disposició dels elements de decoració, rotulació i mobiliari en general. Tot això implicarà un cost de reforma, compra de mobiliari, instal·lació dels diferents equips, de les preses de corrent, aigua, etc., en definitiva, tot allò relatiu a condicionar l'espai per a l’obertura. Aquest cost dependrà de les necessitats del local. 

 • Les llicències i aspectes legals

Necessaris no només per l’obertura del negoci, sinó també per poder-lo preparar des de l’inici. El primer que cal sol·licitar són les llicències corresponents (llicència municipal d’obres) i posar en marxa els projectes necessaris per poder obtenir-les i no cometre irregularitats. Per exemple, la instal·lació elèctrica, de gas (si cal), les obres i reformes si calen i el projecte d’activitat que descriu l’activitat que es desenvoluparà, la ubicació, les instal·lacions o la superfície entre d’altres. Aquesta despesa, encara que menor que les altres, no es pot obviar ja que pot pujar a 2.000 € o més.


Costos variables mensuals 

Els costos variables són aquells que poden oscil·lar cada més en funció de l’ús i del funcionament de la bugaderia i dels equipaments. 

La unitat de mesura utilitzada és el de cost cicle, és a dir el cost per rentada i assecada. Dins d’aquest cost s’inclouen: l’electricitat consumida, l’aigua utilitzada, el gas (si tens màquines amb aquest combustible), el detergent i el suavitzant utilitzats. 

En aquest cas, les màquines amb menor consum repercutiran amb un cost de cicle menor i per tant, reduiran els costos variables mensuals. 


Costos fixos mensuals

El cas dels costos fixos és diferent, ja que no depenen del número de clients del mes o de la quantitat de cicles que s’hagin fet. Aquests costos seran sempre els mateixos i solen ser elevats.

Cal tenir-los molt en compte perquè estaran sempre presents i et caldrà cobrir-los. Entre aquest tipus de costos n’hi ha de molt diferents: des del lloguer o la quota de la hipoteca del local, el servei de neteja (si es contracta de manera externa i continua) o el personal (en el cas de comptar amb empleats), fins a la quota d’autònom, l’assegurança o assegurances contractades o els serveis d’assessoria si en tens.

Altres costos fixos que no et poden passar per alt són les quotes de wifi i telèfon (si en tens), el consum fix d’electricitat (exclosa la consumida pels equips), o la publicitat i el màrqueting si es contracta una tarifa continuada i periòdica. També, cal comptar amb el manteniment de la maquinaria i dels extintors, les despeses de comunitat o les despeses de les càmeres i/o alarmes de seguretat si contractes aquest tipus de servei.

L'estimació d'aquests costos depèn en gran mesura de cada bugaderia autoservei concreta i seran un factor decisiu per la seva viabilitat. A Girbau, avaluem aquests costos com a part del nostre estudi complet de viabilitat que fa molts anys que realitzem als nostres clients per aportar la màxima experiència i professionalitat atesa la importància del procés.


INGRESSOS

Els ingressos s’avaluaran segons el nivell d’activitat prevista: estimació de la facturació en funció del volum de clients, preu del cicle i altres serveis oferts.

Aquesta anàlisi de viabilitat és un pas que s’ha de fer de forma obligatòria. Cal deixar el menys possible a l’atzar per poder establir uns objectius realistes i necessaris que permetin aconseguir rendibilitat i obtenir beneficis, així com per establir el temps que es tardarà en recuperar la inversió. 

Conèixer la previsió d’aquesta amortització de la inversió és bàsic per poder establir uns temps i saber de manera aproximada quan començaràs a obtenir beneficis del teu negoci. Per realitzar aquest procés es considera la inversió total inicial, les despeses d'explotació anuals (costos variables anuals + els costos fixos anuals) i els ingressos anuals previstos i, a partir d’aquestes dades, es calcula el temps que tardaràs a recuperar la inversió. 

Hem vist com definir els costos i els ingressos aplicats a una bugaderia autoservei, però paral·lelament cal tenir en compte uns altres punts fonamentals que tractarem a continuació. 


Anàlisi situacional 

Aquest concepte pot ser molt ampli, i per tant, l’acotarem en base a allò més interessant. Quan parlem de la situació, ens referim a una avaluació del sector en quant a serveis oferts, preus establerts, maquinaria utilitzada o mida dels locals, i observar quins models de negoci funcionen millor. 

Aquest anàlisi es fa amb l’objectiu de conèixer millor l’entorn en el que et mouràs amb la teva bugaderia autoservei, i serveix tant per elaborar el pla de negoci i el pla de màrqueting com per l’estudi de viabilitat. 

Els punts o variables en les que caldrà fixar-se més són: 

 • Perfil del públic objectiu i volum potencial d’aquest:

Conèixer a quin públic et vols dirigir per saber què és allò que busca i, així, valorar com establir el volum potencial de clients que pot tenir la teva bugaderia autoservei. 

 • Preu dels serveis:

Com no podia ser d’altra manera, el preu és clau per a la viabilitat d’un negoci. No només serà allò que establirà el valor econòmic dels teus serveis sinó també un element de comunicació que servirà per diferenciar-te de la competència i atraure un grup de consumidors determinat. Cal implantar els preus amb molt de compte perquè, a part del que ja hem comentat, serà un punt crític en la cerca de la rendibilitat. Instaurar un preu que no et permeti recuperar la inversió i els costos, implicarà una pèrdua de diners inviable pel negoci que, fins i tot, podria suposar la fallida. 

 • Estudi del sector i la competència:

Conèixer com funciona el sector y com treballa la teva competència és imprescindible per a no cometre errors, esbrinar què està funcionant bé i, fins i tot, fomentar la creativitat per oferir serveis que superin als de la teva competència. Aquest apartat influeix en l’estudi de viabilitat perquè la zona on estigui ubicada la teva bugaderia autoservei influirà en les seves possibilitats de ser rendible en funció de variables com el número de competidors, els serveis que millor funcionen, etc. 

 • Retorn de la inversió:

Una de las claus sens dubte per establir la viabilitat d’un projecte. Cal conèixer una estimació del retorn de la inversió realitzada, en quant de temps. Aquest apartat va connectat, de forma indivisible, amb la viabilitat perquè si un projecte no és capaç de retornar la inversió realitzada i cobrir els costos generats de manera continua, el seu llançament no serà viable.


Factors clau per invertir

Finalment, després de tenir una visió general de com funciona i en què cal fixar-se per realitzar un estudi de viabilitat, hauràs de decidir si realitzar la inversió o no i, per a fer-ho, hi ha uns seguit de factors que tenen un gran pes. Alguns d’ells són els següents: 

 • Els costos fixos seran un factor fonamental juntament amb els costos variables i l’estimació d’ingressos. 

 • La ubicació i el local. Aspectes com la zona, els aparcaments, si el local és planta baixa o el trànsit de vianants i vehicles seran molt importants per decidir invertir. 

 • Competència: si en la zona existeix una altra o unes altres bugaderies ha de ser una de les coses que primer has de tenir en compte per saber si tens un forat en aquest mercat. 

 • Temps de la inversió. Si busques un retorn de la inversió en un temps determinat, hauràs de decidir, en base al retorn de la inversió que reflecteixi l'estudi de viabilitat, si els rendiments d'aquest negoci estan a l’alçada de les teves expectatives. 

 • Import de la inversió total. La inversió necessària per aconseguir els teus objectius ha de ser un indicador en el que fixar-se per saber si aquesta quantitat és o no abordable pel teu pressupost. 


En definitiva, un estudi de viabilitat, como has vist, és clau per prendre una decisió a l’hora de emprendre un negoci de bugaderia autoservei ja que proporciona la informació essencial que permet identificar si el pla de negoci que has dissenyat pot tenir èxit o no. Des de Girbau portem molts anys acompanyant als nostres clients i realitzant els seus estudis de viabilitat de la manera més completa i fiable gràcies a la nostra àmplia experiència en el sector. No dubtis a contactar-nos si vols que et donem un cop de mà sense compromís.


Descarega guia: com obrir bugaderia autoserveiUtilitzem cookies per assegurar-nos que li oferim la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que l’accepteu.