Com crear una bugaderia eficient

Eficiència significa optimitzar els recursos utilitzats per a aconseguir els millors resultats. Aquest concepte és vital per a qualsevol procés, però si parlem de negocis agafa una rellevància major ja que, l'èxit del mateix passa per aconseguir els millors resultats aprofitant tots els recursos, tant econòmics com físics o humans. Per això, avui, en el blog, volem parlar sobre com crear una bugaderia eficient.

En el cas de les bugaderies un dels principals costos és la mà d'obra (40-60%) seguida de l'ús de l'aigua i de l'energia (15-25%), pel que optimitzar-los és clau per a aconseguir una bugaderia rendible i eficient. En aquest sentit, les bugaderies eficients han de ser dissenyades tenint en compte tres etapes fonamentals:

Optimització dels processos de rentada

En aquesta primera fase cal entrar a valorar tots els diferents aspectes relacionats amb els processos de rentada per a fer-los el més eficients possibles. En aquest punt, doncs, trobem l'organització del treball, l'automatització de la planta, el consum de detergents, les temperatures i els temps de rentada, els consums d'aigua, el temps d'assecat, etc. Cal tenir especial atenció en els processos d'assecat i planxat ja que aquests requereixen un consum d'energia més elevat que la rentada i, per tant, són un moment important a tenir en compte per a l'eficiència.

Per a aquesta primera fase, a Girbau comptem amb els consultors de bugaderia, coneguts com Laundry Experts, que realitzen diagnòstics, assessoren i formen al personal de les bugaderies en tots aquests aspectes per a aconseguir els millors resultats.

Utilització d'equips eficients

Les bugaderies altament eficients incorporen equips de primer nivell els quals, per si mateixos, ja presenten consums mínims d'aigua i energia. Cal tenir en compte que del total de l'energia consumida en una bugaderia industrial pràcticament el 90% és energia tèrmica (generalment obtinguda amb gas) i que només un 10% és energia elèctrica utilitzada per a motors i enllumenat. Un 5% és utilitzada per a escalfar l'aigua de rentada, un 25% en assecat i la resta (70%) en el planxat.

Per això, per a fer una bugaderia el més eficient possible, és fonamental triar equips de baix consum i que presentin el mínim de pèrdues energètiques amb bons sistemes d'aïllament tèrmic. Les pèrdues d'energia tèrmica per les xemeneies, per l'aigua calenta residual i per males combustions poden suposar fins a un 50% de l'energia utilitzada. Així que evitar al màxim aquestes pèrdues i utilitzar sistemes de reaprofitament d'aquesta energia pot aportar un estalvi de fins a un 10% en els costos de producció

Per a això, Girbau garanteix la fabricació dels equips energèticament més eficients, assecadores amb recirculació i calandras amb alts valors d'evaporació d'aigua. Assecadores i calandras incorporen el màxim aïllament tèrmic per a evitar al màxim les pèrdues energètiques.

 

Recuperació i energies renovables

Utilitzar sistemes sense vapor (steam less), mitjançant aigua calenta produïda per calderes de gas d'alt rendiment, és un dels sistemes més eficients de producció d'aigua calenta, ja que es minimitza l'energia i les pèrdues tèrmiques, generalment elevats en plantes de vapor o fluid tèrmic. A més, la rentada amb aigua calenta permet la incorporació de sistemes de recuperació d'energia per al pre-escalfament de l'aigua (mitjançant bescanviadors de calor en les xemeneies i en l'aigua residual) que permeten escalfar l'aigua utilitzant l'energia que normalment es perd per aquests conductes. Cal afegir, a més, que els sistemes d'aigua calenta també són ideals per a fer ús d'energies renovables com els tubs solars. Així doncs, amb la recuperació d'energia i els sistemes solars tèrmics s'aconsegueix disminuir el consum de gas destinat a escalfar aigua fins a un 60%.

Els equips de baix consum de les bugaderies amb alts estàndards d'eficiència ja incorporen sistemes addicionals de recuperació d'energia i aigua. Són cada vegada més les bugaderies que tracten les aigües abocades i les reutilitzen una altra vegada per a la rentada. Segons la seva complexitat, aquests sistemes de recuperació d'aigües de bugaderia poden estalviar des d'un 30% a fins a un 80% d'aigua. Per a triar el sistema de recuperació adequat cal tenir en compte el preu de l'aigua de la xarxa, l'abocament de cada localització, la quantitat d'aigua abocada, la legislació de cada emplaçament o la política de sostenibilitat de cada empresa.

A Girbau advoquem per la creació de bugaderies sostenibles i eficients i, per això, el nostre Departament de Solucions i serveis de bugaderia ajuda als nostres clients perquè així sigui.Utilitzem cookies per assegurar-nos que li oferim la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que l’accepteu.