Sol·licitud d’informació

Us demanem que ens respongueu les dades següents i us enviarem la informació tan aviat com sigui possible.
Nom i cognoms
Empresa o Organització
Adreça electrònica
País
Codi postal
Província / Estat
Població
Telèfon
Com heu accedit a nosaltres
Si els vostres comentaris es refereixen a un equipament concret, informeu aquí del número de sèrie…

* Dades obligatòries

En compliment del què disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), Girbau, SA l'informa que les dades proporcionades seran incloses en un fitxer de titularitat de Girbau, SA, i seran utilitzades per poder accedir a la documentació disponible a la web de Girbau i també per a finalitats de màrqueting, vendes i suport. Girbau podrà compartir aquesta informació amb empreses del grup Girbau en altres països per a la mateixa finalitat.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació o cancel·lació que li concedeix la Llei 34/2002 i la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades, li preguem que ens ho comuniqui a: GIRBAU, S.A. - Crta de Manlleu, km. 1 - 08500 VIC (Barcelona) - webmaster@girbau.com